måndag 16 augusti 2010

Kajs måndagsklur - 19

Självmatt innebär att vit tvingar svart att göra matt inom angivet antal drag. Vit börjar om inte annat anges. Här är ett enkelt exempel. Se dock upp med den ena förvandlingen som gör att svart kan sprattla emot om man fångar svarts kung på fel sätt.

F Noam & D Elkies, Harvard 2002


Självmatt i 2 drag

KAJ ENGSTRÖM
kaj.engstrom@edu.lulea.se
Lösningen kommer i morgon.