måndag 5 maj 2014

Förstaplats för Daniel Semcesen

Foto: Dansk Skak Union

Daniel Semcesen vann toppgruppen (särskiljning) i Kolding efter en avslutande vinst mot Thorbjørn Bromann. Slutresultat. Samtliga partier i de tre toppgrupperna.

Thorbjørn Bromann – Daniel Semcesen
Holländskt (A 80)
1.d4 f5 2.Lg5 h6 3.Lh4 g5 4.e4 Sf6 5.e5 e6 6.Lg3 f4 7.Ld3
I partiet Moisejenko–Swiercz, Trzcianska 2014 följde 7.exf6 Dxf6 8.Sf3 Sc6 9.c3 d5 10.Lb5 Ld6 11.0-0 Ld7 12.De2 0-0-0 med dynamisk jämvikt.
7...d5!?Efter draget kan kungen maka på sig till d7 om vit utdelar en schack på g6. Det här är alltså en väldigt vass variant.
8.exf6 Dxf6 9.Sf3
Ett tänkvärt alternativ är att skjuta in schacken på h5.
9...Sc6 10.c3 Ld7 11.De2 Ld6 12.Lb5 0-0-0Daniels kung har kommit i relativ säkerhet och han har ingen brådska att hugga in på g3. Om någon har vunnit öppningen så är det svart.
13.Sbd2 Kb8 14.Lxc6 Lxc6 15.Se5 Lxe5 16.dxe5 Dg6 17.Sf3 fxg3 18.hxg318...d4! 19.cxd4
Han vill inte tillåta slag på g2. Nackdelen är att nu kan springaren sluta drömma om fältet d4.
19...h5
Daniel övervägde nog också avslag på f3 följt av Txd4.
20.0-0-0 h4 21.gxh4?
Det är en dålig idé att öppna g-linjen. 21.De3 är bättre.
21...gxh4 22.Th2 Dg4 23.Tdh1 a624.Kb1
Vit hade nog förhoppningar om att trycket mot h-bonden skulle besvära svart, men 24.Txh4? faller på 24...Txh4 25.Txh4 Lxf3 26.Txg4 Lxe2 och vit har inte tillräcklig kompensation för pjäsen.
24...Le4+ 25.Ka1
Flykten in i hörnet har bara gjort kungen mer utsatt på första raden.
25...h3!26.Te1
26.Txh3 Txh3 27.Txh3 Dxg2 28.Tg3 Lxf3 är lika illa. Vit är förlorad.
26...hxg2 27.Txh8 Txh8 28.Sg1 Dxe2 29.Sxe2 Ld3 30.Sg1 Kc8 31.d5 exd5 32.f4 Kd7 33.e6+ Ke7 34.b3 Th1 35.Kb2 Le4 36.Kc3 c537.uppg.