fredag 10 februari 2017

Elite Hotels Open – första dagen

Grannen Stellan Brynell finns med bland fyrapoängarna. Foto: Lars O A Hedlund 

Första dagen i GP-turneringen Elite Hotels Open i Växjö bjöd på fyra ronder snabbschack, en spelform som naturligtvis bäddar för en och annan överraskning. Det är mycket lättare att finna bortsättningar än briljanta kombinationer bland de direktsända partierna. Åtta spelare har full pott efter snabbschacket och åtminstone en av dem, Jonathan Westerberg, var mycket illa ute i dagens sista rond:

Tom Rydström – Jonathan Westerberg 
Vit drarDet är matt i tre: 65.Sd5+ Kg5 66.Tg7+ Kh5 67.Sf4 matt med bilösningen 67.Sf6 matt. Nu blev det inte så.
65.Td6+
Vit står fortfarande på vinst efter partidraget.
65...Kf7 66.Tb6 b267.Kf3?
Kungen får inte utsättas för en tornschack så det är ett naturligt sätt att gömma kungen. Datorn opponerar sig och vill först lägga in 67.Tb7+, men då ska man veta att 67...Kf6 faller på den tidigare anvisade mattvarianten. Och om kungen backar till åttonde raden förändras förutsättningarna jämfört med partifortsättningen. Det framgår i exempelvis varianten 67.Tb7+ Kg8 68.Kf3 h3 69.f6 h2 70.Tg7+ Kf8 71.Se6+ Ke8 72.Te7 matt. Men själva spelformen tillåter sällan studieartade lösningar.
67...h3!
Det säkrar praktiskt taget remin.
68.Sxh3
68.Tb7+ kan ju nu besvaras med 68...Kf6 utan mattrisk.
68...Th1 69.Txb2 Txh3+Att Tom förlorade partiet femton drag senare berodde sannolikt på tidsförlust. Hela partiet.

Partierna genomspelbara
Resultatservice