tisdag 22 juli 2008

Rätt plats vid rätt tid


Dansk Skak Union har en egen schackserver på internet. Nu vill man berätta om detta för allmänheten. Var är bästa stället att informera och vid vilken tidpunkt bör det ske? Hm, det måste var Hovedbanegården i Köpenhamn vid rusningstid en fredag eftermiddag.

I fredags klockan tre på eftermiddagen arrangerades en simultanföreställning med ryske stormästaren Pavel Eljanov, topprankad i Politiken Cup, på Hovedbanegården vid den ena av tre huvudingångar nära biljettkontoren. I samband med denna simultan delades det ut en professionellt utformad åttasidig broschyr där DSU berättade lite om sin nya schackserver. Det var aktiv utdelning, de som visade lite intresse för simultanen fick en broschyr i sin hand. I en plastficka fanns en cd-skiva med ytterligare information. Det hänvisades alltså inte till någon klubblokal i utkanten av staden utan om schackservern och möjligheten att bli nätmedlem i DSU. Det är ett ambitiöst försök att bryta en nedåtgående trend av samma slag som vi ser i Sverige och ”Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge”. Lokalhyra för detta evenemang: noll kronor.

Vad gäller själva simultanföreställningen – se bilden ovan, foto: LG – så vann Eljanov med 16,5-3,5.