lördag 9 februari 2013

Baden-Baden – rond 3

Fabiano Caruana besegrade Arkadij Naiditsch. Foto: grenkechessclassic.de

Kommentatorn Lawrence Trent om dagens möte mellan Fabiano Caruana och Arkadij Naiditsch: ”Turneringens parti så här långt.” Det var efter ett kvalitetsoffer från Caruana som det tog fyr på brädet. Det slutade med ömsesidig tidsnöd och uppskruvad dramatik.

Fabiano Caruana – Arkadij Naiditsch
Vit drar


22.Txd4!? exd4 23.Dxd4
Inkräktaren på d4 är borta och vits lätta pjäser har fått mer svängrum – till skillnad från löparen på h6.
23...Lf3 24.Te1 fxe4 25.Sb5


Det är inte något omedelbart hot mot a3-bonden. Slag där och Da5 kommer med dubbelhot mot a3 och e1. Men bondens öde är ändå beseglat. Att gardera den är alltför passivt.
25...Tc6 26.c3 Dd7 27.Sxa3 Dh3
Svart måste skapa motspel på kungsflygeln.
28.Tg1
I efteranalysen i kommentatorrummet berättade Caruana att han också övervägde att spela 28.Df2. Det tog väl emot i tidsnöden att tillåta g7-g6 och Lg7.
28...Dh2 29.Sb5


29...Ta8
Naiditsch var med i efteranalysen och förklarade att han inte var riktigt nöjd med det här draget. Ställningen är mycket komplicerad och det var inte lätt att i all hast få tyngd i varianterna. En möjlighet som Naiditsch nämnde var att spela direkt 29...e3, att offra bonden för att ge vitfältslöparen fler möjligheter.
30.a3
Caruana trodde att 30.Sb4 hade varit bättre. Datorn håller med.


30...e3! 31.Te1
Här besvaras 31.Dxe3 starkt med 31...Le4+!, till exempel 32.Dxe4 (Inte 32.Ka1? Tca6! 33.a4 Txa4+! 34.bxa4 Txa4+ med matt) 32...Dxg1+ följt av Dxg3 med klar fördel för svart. Bättre än partidraget är 31.Tc1.
31...e2 32.De3


32...Dg2?
Det var ömsesidig svår tidsnöd och intuitionen fick mer utrymme än tillrådligt. Lawrence Trent visade varianten 32...Dxg3! 33.Txe2 Dg6+ 34.Ld3 Dh5! och svart vinner. De båda spelarna såg lika överraskade ut.
33.Sd4! Txc4!?
Enda chansen. 33...Lxd5 34.Txe2 är hopplöst.
34.bxc4 Lh5


35.Sxe2?!
Efter 35.Kb2! Te8 finns en läcker finess: 36.Dxe8+! Lxe8 37.Txe2 och vit får ett vunnet slutspel. Svart svarar bättre med 35...Df1, men efter till exempel 36.Dg1 Dxg1 37.Txg1 g6 38.Te1 Lg7 39.Sb5 är det ändå fördel för vit.
35...Te8 36.Se7


36...g5?
Ett avgörande förbiseende i tidsnöden. Det visar sig att vit kan drar fördel av att fältet f4 friläggs. Rätt var 36...g6 med idén Lf8 som håller jämvikten, till exempel 37.Sd4 Lf8 38.De6 Txe7 39.Df6+ Kg8 40.Txe7 Lxe7 41.Dxe7 Df1+

analysdiagram

med remischackar för någon av parterna.
37.fxg5 Lf8


38.Sf4 uppg.

Partierna Georg Meier-Vishy Anand och Michael Adams-Daniel Fridman slutade båda remi, och i inget av dem överskreds remigränsen vid något tillfälle. Det ger följande poängställning efter tre ronder: Caruana 2,5; Anand, Fridman och Naiditsch 1,5; Meier och Adams 1 poäng.

Adams ligger alltså på delad sistaplats och i morgon möter han Caruana. Dags för en rehabilitering?

Partierna genomspelbara.

I den öppna turneringen vann Inna Agrest mot Stefan Bücker, han som har skrivit böcker om flera ovanliga öppningar. I morgon har Inna, med 2 poäng, svart mot GM Ruben Felgaer. Tufft. Parimarjan Negi är den ende som har maximala 3 poäng.

* * * * *

Daniel Semcesen har tre raka i Brønshøj Lang Weekend. Fyra ronder återstår.