måndag 31 januari 2011

Kajs måndagsklur - 41

Jag lyckades få ett pris i Tidskrift för Schacks komponisttävling av tredragare någon gång på 90-talet, vilket gjorde mig mycket stolt. Konkurrensen var där som vanligt hård. Den är väl mer originell än svårlöst.

Kaj Engström, 3:e pris, Tidskrift för Schack 199?


Matt i 3 drag

KAJ ENGSTRÖM
kaj.engstrom@edu.lulea.se
Lösningen finns i kommentarfältet.

1 kommentar:

Kaj Engström sa...

Lösning: 1.0-0-0 d6 2.Dc5+ och 3.dxc5 matt; 1...c5 2.Da1 och 3.Da8 matt; 1...e3 2.De1 och 3.Dh1 matt.