onsdag 6 juni 2018

Sveriges Schackförbunds mörkläggningskultur

Valberedningens ordförandekandidat: Ted Gemzell. Foto: Lars O A Hedlund

Danmarksmästerskapet avgörs varje år vid påsk, och då genomförs också Dansk Skak Unions årsmöte. När det är val till styrelsen får de valbara personerna presentera sig själva och sina programförslag på förbundets webbplats, skak.dk. En rimlig ordning.

Så fungerar det inte i Sveriges Schackförbund. När valberedningen förordar Ted Gemzell som ny ordförande i SSF, så vittnar det naturligtvis om missnöje med sittande Carl-Fredrik Johansson. Det har valberedningen också framfört i sitt förslag inför kongressen i Ronneby.

Det rimliga hade självfallet varit att förbundets webbplats, schack.se, publicerat Ted Gemzells programförklaring. Men Carl-Fredrik Johansson har inte för avsikt att tacka för sig och kanslipersonal har förklarat att man inte tänker publicera en länk till Ted Gemzells programförklaring på schack.se. Det är samma personal som för ett par år sedan bestämde att det inte skulle länkas till min blogg i inläggen på schack.se. Det har jag tidigare kommenterat här. Det är en skamlig mörkläggningskultur där förnuft får ge vika för dunkla motiv.

Det finns nio styrelsemedlemmar i Sveriges Schackförbund, och en och annan av dem borde ha kritiska synpunkter på vad som försiggår på kansliet och på den eller de som styr det hela, men här tycks den stora tystnaden råda. Sveriges schackspelare förtjänar en bättre styrelse. Förhoppningsvis skulle den kunna formas med en ny ordförande vid rodret – och här är Ted Gemzells programförklaring.