fredag 16 mars 2012

Mannen som satt för länge

Verkligheten har kommit ifatt Stockholms Schackförbunds förre ordförande Sven-Gunnar Samuelsson, mannen som för många år sedan med eftertryck förklarade i ett öppet brev att en ordförande måste lämna över till någon annan efter fem år. Udden var den gången riktad mot Sveriges Schackförbunds dåvarande ordförande. Nu har han själv visat vad som i värsta fall kan hända om en ordförande sitter alldeles för länge och tillåts styra och ställa efter eget behag. Gunnar Hedin var på Stockholms Schackförbunds extrakongress onsdag kväll och rapporterar:
Förbundsstyrelsen hade kallat till extrakongress för att få vägledning inför den fortsatta hanteringen. Man har gjort ett bra jobb. Det redovisades falsarier och felaktiga utbetalningar till Sven-Gunnar Samuelsson på 606.000 kronor under åren 2009-2011. Kassören Åberg har attesterat alla räkningar han fått från S. Både Samuelsson och Åberg har avgått från sina befattningar.

Jag var med som ombud från Farsta SK och lade fram motion om omedelbar polisanmälan. Den nedröstades av kongressen med siffrorna 57–23, och detta trots att närvarande stora sponsorer hade sagt ifrån att polisutredning måste göras skyndsamt. Även min motion om tillsättande av juridiskt ombud för att bevaka förbundets intressen i brottmåls- och civilprocess röstades ner.

Man tar sig för pannan! Så mycket mesighet och feghet har jag aldrig sett församlad på ett och samma ställe vid en och samma tidpunkt. Det var ynkligt helt enkelt.

Sveriges schackförbund hade med en observatör. Jag undrar hur hans rapport ser ut …

Gunnar Hedin