torsdag 16 juni 2016

Frige Aysen Furhoff!

Aysen och Johan Furhoff. Foto: privat

SUSANNA BERG:
Jag minns för ett år sedan: jag läste i morgontidningen att en svenska blivit fängslad i Georgien. En kort notis och som så mycket blir med sådana saker lite i periferin. Sedan skrevs det på schacksajter att det var Johan Furhoffs fru som så tragiskt blivit fängslad. Inget mer hördes och jag trodde nog att UD hade kunnat lösa det hela eftersom hon är svensk medborgare, men hon är fortfarande kvar i Georgien. Hon är friad där och ska inte behöva lämnas ut till Turkiet, men efterlysningen är kvar så hon kan inte resa hem. Ett gripande människoöde och jag tänker på hennes familj och allt hon själv har fått vara med om. Som en av hennes vänner skrev på Facebook: ”Ett år räcker!”

Samma person har startat en insamling och jag kopierar texten här nedan. Jag har själv gett 1000 kronor och alla bidrag är värdefulla för att kunna hjälpa. Det är ett högt belopp som krävs men inte omöjligt att få fram.

Ett år räcker!

Hjälp Aysen hem till sin 11-åriga dotter. Under ett års tid har Georgien varit Aysen Furhoffs fängelse.

* * * * *

För ett år sen flög Aysen till Georgien för att träffa vänner. Där arresterades hon på flygplatsen på begäran av Turkiet.

Aysen flydde till Sverige just från Turkiet för 14 år sen. Hon hade fängslats, torterats och dömts till livstids fängelse i sitt forna hemland, eftersom hon som ung engagerat sig i kommunistpartiet. Sen dess har Aysen byggt ett nytt liv i Sverige. Hon är sedan 2009 svensk medborgare och har tillsammans med maken Johan en 11-årig dotter.

I Georgien beslagtog myndigheterna Aysens pass. Trots sitt svenska medborgarskap, trots att hon flytt från tortyr och omänsklig behandling i Turkiet, hölls Aysen under lång tid frihetsberövad i väntan på beslut om utlämning till Turkiet.

Efter ett år av utdragna processer har Georgien nu äntligen kommit fram till att de inte tänker utelämna Aysen till Turkiet. I princip är hon fri att resa hem.

Men Turkiet har inte dragit tillbaka sin efterlysning. Det betyder att alla andra länder kan arrestera henne på samma grunder som Georgien gjort – med en ny ändlös process för att slippa utlämning till Turkiet. Och det finns inget sätt att ta sig till Sverige från Georgien utan att passera andra länder. Aysen är på nytt strandsatt.

Aysens enda hopp är att flyga direkt från Georgien till Sverige. Men några sådana reguljära flyg finns inte. Och svenska UD anser inte att det är deras uppgift att hjälpa Aysen hem till Sverige.

Vi menar att det är nog nu. I ett års tid har Georgien fungerat som Aysens fängelse. Det har varit ett mycket svårt år för Aysen. Hon saknas djupt av sin 11-åriga dotter, sin familj och sina vänner. Och hon har inte gjort sig skyldig till någonting – mer än att en gång ha flytt från tortyr och omänsklig behandling. Vi vill att Aysen ska komma hem till sin 11-åriga dotter. Ett år räcker. Det får vara nog med vansinnet nu. Och tillsammans kan vi göra det möjligt. Alla bidrag är viktiga!

Vårt mål är att få hem Aysen före midsommar. Tillsammans klarar vi det!

Vi ber er alla om hjälp i form av ett bidrag för att kunna direktchartra ett plan Tbilisi–Stockholm. Vi har varit i kontakt med Grafair och de uppskattar att detta kostar 350 000 kronor. Sätt in ditt bidrag på konto 6173-404486401 (tonica klason) eller swischa till 0701105115 märk "Aysen".

Länkar till artiklar: Aftonbladet här och här. Expressen här. SVT här och här.