onsdag 9 april 2008

Därför slutar jag

Många har hört av sig och undrat varför jag sagt upp mig som TfS-redaktör. Förklaringen är rätt enkel. Jag har en bestämd uppfattning om hur tidskriftsarbetet måste bedrivas i dessa internettider och skickade ett brev till Sveriges Schackförbunds centralstyrelse (cs) med mina synpunkter:

Tidskrift för Schack 2008

De gamla recepten gäller inte längre. En modern tidskrift är inte ett nyhetsmedium. Mycket av den typen av material som fyllde sidorna i TfS för inte så många år sedan finns idag på internet utan kostnad för läsaren. Konkurrensen med internet tvingar fram en ny typ av tidskrift med fördjupning och ett annat kvalitetstänkande både vad gäller form och innehåll. Det i sin tur kräver en längre produktionstid.

Sedan jag tog över TfS för fyra år sedan har tidskriftens underskott i stort sett halverats trots att underlaget, antalet medlemmar i Sveriges SF, har minskat. Det krävs ett nytänkande för att fortsätta på den inslagna vägen för TfS och jag hoppas att cs ställer upp på mitt förslag för 2008.

Med tanke på den ökade produktionstiden önskar jag övergå från åtta nummer per år till sex nummer. Denna förändring är en absolut förutsättning för en nödvändig kvalitetshöjning.

Det finns tidskrifter som står sig väl i konkurrensen med internet. Mitt eget ideal är Språktidningen som utkommer med sex 80-sidiga nummer per år för 365 kronor. Den tidskriften har helt andra resurser både vad gäller redaktionell personal och ekonomi, men det är i alla fall något att sträva efter även för en enmannaredaktion. I Språktidningen handlar det om högsta kvalitet i fråga om form och innehåll.

Mitt förslag för TfS 2008 är sex 80-sidiga nummer för 375 kronor. Färre men tjockare nummer innebär en besparing av tryckkostnader. Peter Halvarsson har utarbetat ett budgetförslag även för detta alternativ.

Malmö den 27 november 2007
Lars Grahn
Det är ett genomtänkt förslag baserat på all min kunskap och erfarenhet av mångårigt arbete med tidskrifter, men cs dumpade det med röstsiffrorna 9-2. Jag hade uppriktigt sagt förväntat mig att cs skulle ha större respekt för mina synpunkter. Jag slutar den 1 juli och ansvarar för årets fyra första nummer. Sedan tänker jag ta semester. Någon sådan har jag inte haft sedan jag började som TfS-redaktör 2004.