torsdag 24 april 2008

Sigemanturneringen rond 3

Lars Bo Hansen mot Tiger Hillarp Persson i dubbel upplaga. Vi befinner oss alltså i Spegelsalen. Foto: LG.

Det såg ut som om Jan Timman skulle drabbas av sitt tredje nederlag i följd i Sigemanturneringen. Ralf Åkesson å sin sida var på väg mot sin tredje vinst. Men i ett kritiskt skede förlorade Åkesson initiativet och det var plötsligt Timman som hade vinstchanser. Det blev en hel del tidsnödsraffel.

Ralf Akesson - Jan Timman

Vit drar

27.Sxb6
Det naturligaste men inte det bästa. 27.Sc7! med Ta4 och Sb5 på gång är mycket bra för vit.
27...f4! 28.g4 f3 29.Tb5 Te8 30.Sd5 Te2 31.Sf4
En tveeggad taktisk lösning.
31...Ta2
Med matthot. Frågan är förstås om svart kunde ha slagit på f2 och svaret är ja: 31…Txf2+ 32.Ke1 Kg8 (32…Txh2? 33.Tb8+ Kg7 34.Se6+ och slag på d4 ger vit vinst. Det är den taktiska idén bakom 31.Sf4.) 33.Tb8+ Kf7 34.Tb7+ Ke8 och svarts torn kan närma sig tornet med goda chanser för svart. Efter 35.Txh7? Tc2 avgör f-bonden.
32.Tb1 g5?
Han kunde ha länkat in i föregående kommentar med 32…Txf2+ 33.Ke1 Kg8.
33.Sh3
Det ser ut som om springaren är deplacerad på h3, men den kan åtminstone göra en viktig insats som livvakt åt f2-bonden.
33…h6 34.Ke1 Kg7 35.Tb7+ Kg6 36.Te7 Lc5 37.Te6+ Kg7 38.Te7+ Kf6 39.Te8 Kf7?
Det blir en ömsesidig felkavalkad i tidsnöden. Efter 39…Lb4+ 40.Kd1 Td2+ 41.Kc1 Txd3 är det en dålig springare mot en bra löpare. Den möjligheten återkommer i nästa drag.
40.Te4?
Det hade varit bättre att hålla ett öga på b4 med 40.Tb8.
40…Ta1+? 41.Kd2 Ta2+
På 41…Th1 finns 42.d4 följt av Ke3 med möjlighet att besvara Txh2 med Sg1.
42.Kc3 Ta3+ 43.Kc2 Ta2+ remi