onsdag 2 februari 2011

Toppmöten i danska ligan

I söndagsronden i danska ligan vann K41 med Sebastian Nilsson på förstabordet mot då serieledande Sydøstfyn med 4,5-3,5, men det innebar inte att de bytte plats i toppen. Jetsmark smet förbi. Nåväl, i nästa rond den 20 februari väntar ett nytt toppmöte när K41 tar emot Jetsmark.

Här kommer det utlovade partiet från i söndags med Sebastians kommentarer:

Sebastian Nilsson, K41 – Jacob Aagaard, Sydøstfyn
Philidor (C 41)
Skakligaen, rond 6 den 30 januari 2011
1.e4
Danskarna satsade på direktsändning, vilket är trevligt!
1...d6
På ett sätt var det skönt att slippa följa varianter där det står "med vit fördel enligt Aagaard" i slutet, vilket det gör om man följer boken ”Experts vs the Sicilian”.
2.d4 Sf6 3.Sc3 e5 4.Sf3 Sbd7 5.g4 Sxg4 6.Tg1 Sgf6 7.Lc4 h6 8.Le3 c6 9.Dd3
Svart har en del alternativ, men detta är huvudvarianten i Shirovs 5.g4:
9...b5
9...Dc7 10.0-0-0 b5 11.Lxb5 spelades i stampartiet Shirov-Azmaiparasjvili, 2003. Enligt Jacob rekommenderar Shirov 9...Da5 10.0-0-0 b5 11.Lb3 La6.
10.Lb3
Gör svart b5 innan Da5 ger han vit möjligheten 10.Lxf7+, t.ex. 10...Kxf7 11.dxe5 dxe5 12.Sxe5+ Sxe5 (12...Kg8 13.Sxc6 Dc7 14.Dxb5 Lb7 15.Sd4 med okej kompensation för vit) 13.Dxd8 Sf3+ 14.Kd1 Sxg1 15.Dc7+ Le7 16.e5 Lg4+ 17.Kc1 Thc8 18.Db7 Tab8 19.Dxa7 Ta8 20.Db7 Sd7 21.f4. Vit har inte mer än remi, och möjligen kan svart försöka vinna.
10...Da5!
Lite förvirring. En vecka innan tänkte jag preppa mot varianten och gjorde detta, men sedan preppade jag igen mot Aagaards partier efter 1.e4 och kunde inte upptäcka att han hade spelat denna variant. Under partiet trodde jag att jag hade blivit synsk, som alltså hade preppat mot något som inte fanns i basen, men efter partiet insåg jag att han hade spelat varianten förut. Alla tre gångerna hade dock partierna börjat med 1.d4 d6 eller 1.d4 Sf6 … Jag är alltså inte synsk trots allt.
I partiet följde i stället:
9...Da5 10.0-0-0 b5 11.Lb3 La6 12.dxe5 dxe5 13.Se2


13...0-0-0?
Aagaard har följt Shirovs rekommendation, men avviker här med en tveksam nyhet. Efter 13...c5 14.Ld2 b4 15.c4 Lb7 (15...0-0-0 med minst liten fördel svart, Jacob tyckte klar fördel. Ingen lyckad prepp alltså.) 16.Sg3 0-0-0 17.Dc2 uppstår en ställning som jag hade på brädet kvällen innan. Det finns inget för vit, men det är svårt att byta variant sent på kvällen ... 13...b4 14.Lc4 Lxc4 15.Dxc4 Db5 borde vara bra för svart.
14.Lxf7 c5
14...Le7 var Jacobs egentliga idé, men efter 15.Db3! står vit väldigt bra! (15.Txg7 verkar fungera enligt Rybka.)
15.c4!
Det tog mig en kvart innan jag ens funderade på det draget. Först tänkte jag på Kb1, c4, Dd2, b4 eller Dd2, b4, Kb1, c4. Sedan tänkte jag: "Hade Shirov verkligen spelat så här", och i och med att svaret var nej letade jag efter alternativ. 15.Kb1 c4 16.Dd2 b4 17.Le6 med oklart spel.
15...Lb7 16.Sc3
16.Sg3 var Jacobs förslag efter partiet och då står vit onekligen bra.
16...b4 17.Sd5 Dxa2 18.Le6


En kritisk nyckelställning. Här tänkte jag från 38 till 19 minuter kvar, och det behövdes! Ett par drag med fel plan resulterar lätt i en förlorad ställning i den här ställningstypen. Efter 18.Sh4!? Lc6 var jag "rädd" för 18...Lc6, men varianten är bra för vit, t.ex. 19.Sg6 Da1+ 20.Kd2 Dxb2+ 21.Ke1 Th7 22.Sde7+ Kb7 23.Sxc6 Kxc6 24.Sxf8 Txf8 25.Dd6+ Kb7 26.Ld5+ Kc8 27.Le6 och vit vinner. Länge tänkte jag spela 18.Sd2, men det draget är passivt och sätter ingen press på svart som utjämnar med 18...Sb6.
18...Lxd5
18...Kb8 var möjligen bättre.
19.cxd5
Det tog ett tag innan jag förstod att 19.Lxd5?! var fel, eftersom vit då inte har något tryck mot e5 efter 19...b3. (19...Kb8 är nog också spelbart. Löparen är fin, men det spelar ingen större roll.)
19...c4 20.Dc2?!
Dåligt enligt datorn, men det håller trycket uppe. Efter 20.Db1 Dxb1+ 21.Kxb1 Kb8 22.Tc1 (22.Lxd7 Sxd7 23.Tg6 med fördel för vit) 22...c3 23.Lf5 är det på gränsen till avgörande fördel för vit. Svarts pjäser samarbetar inte, han ligger efter i utveckling och hans kung är svag.
20...Kb8
20...Kb7 är bättre, t.ex. 21.Kd2 Dxb2 22.Dxb2 c3+ 23.Kc2 cxb2 24.Kxb2 g5 (Ett viktigt drag för att svart inte ska bli sadlad med en svag bonde på g7.) 25.h4 gxh4 26.Sxh4 Th7 med liten fördel för vit.
21.Kd2


21...Dxb2?
Rätt idé men för tidigt. Efter 21...Tc8! 22.Ta1 c3+ 23.Ke2 Dxb2 24.Dxb2 cxb2 25.Tab1 Tc2+ 26.Kd3 Tc3+ 27.Ke2 g5 står svart nog inte sämre, men kanske borde han ta remin istället. På 21...c3+ följer 22.Ke1 med oklart spel.
22.Dxb2 c3+ 23.Kc2
Jag övervägde 23.Dxc3 Sxe4+ 24.Kc2 Sxc3 25.Ta1 Sb5, men det verkade inte klart, t.ex. 26.Ta5 Tc8+ 27.Kd2 Sd6 28.Lxa7+ Kb7 29.Lxd7 Sc4+ 30.Kd3 Sxa5 31.Lxc8+ Kxa7 32.Sxe5 g5 33.Le6 Th7 och svart bör hålla ställningen.
23...cxb2 24.Kxb2 Sxe4?!
Bättre är 24...g5! 25.h4 (25.Lxd7 Sxd7 26.Ta1 Lc5 27.Lxc5 Sxc5 28.Sxe5 Tde8 29.Sc6+ Kc7 30.f3 Thf8 31.Sd4 Kb6 med lika spel) 25...gxh4 26.Sxh4 Lc5 27.Sg6 The8 28.Lxc5 Sxc5 29.Sxe5 Sxe6 30.Sc6+ Kc7 31.Sxd8 Sxd8 32.Tg7+ Kd6 33.f3 Sd7 med oklart spel.
25.Lxd7 Txd7 26.Sxe5 Tb7 27.Sc6+ remi


Ska man vara glad eller ledsen? Visserligen är det en remi mot en stark GM, men samtidigt symptom på feghet. Jacob trodde först det var helt förlorat för honom, men han kan kämpa på som Houdini indikerar. Dock är det svårt att se att svart skulle få vinstchanser även om vi båda hade runt 10 minuter var, och därför tveksamt att bjuda. En bra dag - med två bra resultat, och jag som resultatmänniska borde vara nöjd. Ändå känns det lite bittert. Synd på det fina partiet dock, men det var inget jag reflekterade över då. Kanske blir man mindre feg med åldern, vem vet. 27.Td4! var ett alternativ jag knappt övervägde, men det verkar bra, t.ex. 27...Sd6 28.Sg6 Tg8 29.Lf4 Kc7 30.Sxf8 Txf8 31.Txg7+ Kd8 32.Txb7 Sxb7 33.Txb4 a5 34.Tc4 med fördel för vit.

En möjlig fortsättning:
27...Kc8
Som Jacob sa: "Behöver man datorn för att rädda en, så har man en riktigt dålig ställning". Svart har remichanser, men det ska väldigt mycket till för att han ska vinna. 27...Ka8 leder till katastrof: 28.Ta1 Lc5 29.Lxc5 Sxc5 30.Ta5 och vit vinner. Efter 27...Kc7 28.Tc1 är både Tg6 och Td4 intressant. Efter 28...Kd6 29.Lf4+ Kxd5 30.Tgd1+ Ke6 31.Sd8+ Kf5 32.Sxb7 Kxf4 33.Tc7 ligger svart illa till.
28.Tc1
28.Sxa7+ är en annan möjlighet, t.ex. 28...Kd7 29.Sc6 (29.Tg6 Tg8 30.Sc6 Ld6 31.Ld4 Sc3 32.Lxc3 bxc3+ 33.Kxc3 Lxh2) 29...g5. 28.Tg6! är ett väldigt starkt drag!
28...Sc3
Förmodligen det svart borde spela, och nu bör vit hitta 29.Tg6. 29.Sxa7 behåller också fördelen.
Efter 28...Kd7 29.Se5+ (29.Tg6 är återigen ett alternativ) 29...Kd8 30.Tc4 (30.Tg6 Tg8 31.Lxh6 kan övervägas) 30...Sd6 31.Tc6 Tg8 (31...Sb5 32.Tgc1 Sc3 33.d6 g5 34.d7 Txd7 35.Sxd7 Kxd7 36.Tg6 a5 37.Ld4 Th7 38.Ta6 Ld6 39.Ta7+ Lc7 40.Lb6 Kc8 41.Kb3 a4+ 42.Kc4 Lf4 43.Txh7) 32.Lxh6 (32.Tgc1 g5 33.Kb3 h5 34.f3) 32...Sf7 33.Lg5+ Sxg5 34.Txg5 Tc7 35.Te6 står vit bra men svart kan kämpa.
29.Tg6 Td7 30.Sxa7+ Kd8 31.Sc6+ Kc8 32.Ld4 Sxd5 33.Sxb4+ Kd8 34.Sc6+ Ke8 35.Se5 Tb7+ remi
Svart ligger efter i utvecklingen.
(Kommentarer av Sebastian Nilsson)