tisdag 12 mars 2013

Ändrade förutsättningar i guldstriden

Team Vikings Alexander Volodin, David Bérczes och Sergej Ivanov i Västerås. Foto: Peter Hlawatsch

Det finns en regel som säger att lagen i allsvenskan får ha högst två utländska spelare i varje match och det finns en definition inbakad i regelverket. SK Team Viking trodde att man höll sig inom kvoten i sjätte rondens elitseriematch mot Västerås SK. Nu menade man från Västerås sida att förutom Alexander Volodin och Sergej Ivanov skulle även David Bérczes räknas in som utländsk spelare. Västerås SK lämnade tillsammans med SK Rockaden Stockholm in en protest mot matchresultatet 6-2 till Team Viking. Här ett brottstycke ur protesten:
När laguppställningarna inför matchen i Elitserien 2012/13 mellan Västerås SK och SK Team Viking tillkännagavs, reagerade Västerås över att SK Team Viking till synes hade tre utländska spelare (Bérczes, Ivanov och Volodin) i laguppställningen. Ivanov och Volodin är registrerade som utlänningar i spelarförteckningen, men inte Bérczes. André Nilsson frågade Peter Hlawatsch hur det låg till och fick till svar att David Bérczes är född i Sverige, har svenskt personnummer och räknas som svensk.  
En koll hos Skatteverket (se bifogat personbevis) ger vid handen att Bérczes visserligen har svenskt personnummer och är född i Sverige (men av föräldrar med utländskt medborgarskap), utflyttade vid 2½ års ålder och varken är folkbokförd i Sverige eller svensk medborgare, vilket får stora konsekvenser för matchresultatet, som initialt skrevs till 2–6.
SK Team Viking menade å sin sida att man hade anledning att tro att Bérczes skulle räknas som svensk och utöver det att den fria rörligheten inom EU måste gälla. Vad gäller det senare argumentet så ledde det för tio år sedan till att reglerna för tyska Bundesliga ändrades, att man tog hänsyn till denna EU-bestämmelse. Men den nya regeln började gälla först sedan regelverket för Bundesliga hade ändrats inför en ny säsong, inte mitt under en säsong med då gällande regelverk.

Tävlings- och regelkommittén beslöt att bifalla protesten:
Beslut i protestärende  
Tävlings- och regelkommittén har behandlat protesten från SK Rockaden och Västerås SK avseende David Berczes deltagande i matchen Västerås SK - SK Team Viking.  
TK konstaterar att Berczes är att betrakta som utländsk spelare och att han därför har registrerats och använts på ett felaktigt sätt av SK Team Viking.  
De argument som SK Team Viking har anfört till sitt försvar är inte tillräckliga för att frita klubben från ansvar. Det är korrekt att frågan har varit uppe tidigare, men varken Sollentuna SK, där Berczes då var registrerad, eller SK Team Viking har vare sig begärt eller fått något godkännande av sin tolkning av reglerna.  
Då detta innebär att Team Viking i den aktuella matchen har spelat med tre utländska spelare är det enligt TK:s bedömning den lägst placerade av dessa som ska betraktas som felplacerad.  
TK beslutar därför att ändra resultatet i matchen från 2-6 till 5½-2½.  
Beslutet kan överklagas till SSF:s styrelse, enligt vad som är fastställt i de allsvenska tävlingsbestämmelserna.  
Stellan Brynell och Tapio Tikkanen har anmält jäv och deltog inte i beslutet.
Det ger en ny elitserietabell inför de avslutande tre ronderna i Västerås den kommande helgen.