söndag 17 mars 2013

Kandidatturneringen – rond 2

Tejmur Radjabov förstärkte teorin. Foto: london2013.fide.com

INGEMAR JOHANSSON:
För Magnus Carlsens del blev dagens parti mot Vladimir Kramnik oroväckande likt gådagens mot Levon Aronian. Snar utjämning och remi efter stipulerade 30 drag. Även partiet mellan Alexander Gristjuk och Peter Svidler slutade remi, dock efter mer böljande spel. Två vinstpartier fick vi dock skåda. Först färdig var Levon Aronian efter att Boris Gelfand slängt iväg ett till synes naturligt torndrag, som dock visade sig vara ödesdigert.

Levon Aronian – Boris Gelfand
Svart drar


25...Tc8??
Draget som förstörde dagen för Boris Gelfand. Han borde ha spelat 25...Ld5, t.ex. 26.b5 h6 27.Ta1 g5 med lika spel.
26.Lh6+! Kg8
Om 26...Kxh6 så 27.Txc8 Lxc8 28.Sxf7+ Kg7 29.Sxd8 med stor fördel för vit.
27.Txc8 Lxc8 28.Sc6 Lf6 29.b5 Ld7 30.g4


30...g5?!
Efter 30...a6!? 31.g5 axb5 32.Sb8 Lxd4 33.Sxd7 Lxb2 har svart viss kompensation för pjäsen.
31.h4 gxh4 32.g5 Lxc6 33.bxc6 Ld8 34.Kg2 Lc7 35.Kh3


35...uppg.

Det verkade tidigt klart vartåt partiet mellan Tejmur Radjabov och Vasilij Ivantjuk lutade. Radjabov förstärkte en variant i Leningradvarianten i Holländskt och situationen blev alltmer desperat för Ivantjuk. Dock bjöds han plötsligt på en chans som han i rasande tidsnöd (ungefär sju sekunder för lika många drag) försatte. Så här gick det till:

Tejmur Radjabov – Vasilij Ivantjuk
Holländskt (A 88)
1.d4 d6 2.Sf3 g6 3.c4 f5 4.Sc3 Sf6 5.g3 Lg7 6.Lg2 0–0 7.0–0 c6 8.Tb1!? Se4 9.Dc2 Sxc3 10.bxc3 e5


11.dxe5!?
I partiet Kramnik-Nakamura, Wijk aan Zee 2010, spelades 11.Td1 e4 12.Sg5 h6 13.Sh3 g5 14.f3 d5. Radjabovs fortsättning förefaller vara en förstärkning.
11...dxe5 12.La3!?


12...Tf7?!
Det naturliga 12...Te8 var nog starkare.
13.Tfd1 De8
Och här verkar 13...Td7!? mer logiskt, t.ex. 14.e4 fxe4 15.Sd2 e3 16.fxe3 Lf8 och svart har fler chanser än i partifortsättningen.
14.e4 f4 15.Td3 fxg3 16.hxg3 Sa6 17.Sg5


17...Tc7?!
Här och i de följande dragen kan man sannerligen tala om torn på villovägar. Starkare var 17...Tf8 och om 18.Lxf8 så 18...Dxf8 19.De2 Sc5.
18.Ld6 Lf6 19.Dd2 Td7


20.Lh3! Tg7
Eller 20...Sc5 21.Lxd7 Sxd7 22.Kg2 h6.
21.Lxe5 Lxe5 22.Td8 Lxh3 23.Txe8+ Txe8 24.Sxh3 Sc5 25.De3 Ld6 26.f3 Se6 27.Kg2


27...g5!?
En allt mer desperat Ivantjuk startar en aktion på kungsflygeln - den kunde ha lyckats ...
28.Sf2 h5 29.Dxa7?!
Bättre var 29.Th1.
29...Lc5 30.Da4 Tf8 31.Sd3 h4 32.Da5 b6


33.Txb6??
Det rätta var 33.Da4, t.ex. 33...Tg6 34.e5 h3+ 35.Kxh3 Txf3 36.Sxc5 Sxc5 37.Da8+ Tf8 38.Da7 och vit vinner. Men båda spelarna var här i tidsnöd, Ivantjuk mest.
33...Lxb6??
Räddningen fanns i det inte alltför lättfunna 33...g4!!, t.ex. 34.f4 h3+ 35.Kh2 Td7 36.Sxc5 Td2+ 37.Kg1 Sg5!

Analysdiagram

38.Txc6 (38.Sd7 Sf3+ 39.Kf1 Sh2+ 40.Ke1 Sf3+) 38...Sf3+ 39.Kf1 Sh2+ 40.Ke1 Sf3+ remi.
34.Dxb6 hxg3
och svart gav samtidigt upp.

Partierna genomspelbara.