måndag 26 april 2010

Kajs måndagsklur - 3

Mysteriet med den försvunna bonden
A) Bevisparti i 5 drag.
B) Tag bort vit bonde e5, samma betingelse.

Kaj Engström, SM-bulletin i Linköping 1984


Jag har alltid varit road av schackproblem. Alltsedan jag började spela i schackklubben i Luleå 1972 har jag löst/försökt lösa och gjort/försökt göra egna problem. När jag som fjortonåring fick boken med Samuel Loyds "160 Utvalda problem" av schackkamraten Eric Grönberg var jag riktigt fast i problemschackets underbara värld. Idén till denna uppgift fick jag när jag såg två torn som bytte plats i en liknande. Tyvärr är inte första lösningen entydig, det finns alltså dragomkastningar. Lars Grahn och Ingemar Johansson, som ansvarade för SM-bulletinen, tyckte dock att den kunde vara lämplig hjärngymnasik för deltagarna.

KAJ ENGSTRÖM
kaj.engstrom@edu.lulea.se

Lösningen kommer i morgon.