torsdag 11 juni 2009

En fråga om svårighetsgrad

Vad skulle du spela som svart i den här ställningen? Lösningen finns sist i inlägget.


Genom decennierna har jag fått tusentals brev från den läsekrets jag har på Sydsvenskan, där jag skrev min första spalt 1974. Därigenom har jag fått en bra uppfattning om hur pass svåra de kombinationsövningar som jag publicerar i tidningen ska vara. En överväldigande majoritet av läsarna är inte tävlingsspelare och har aldrig satt sin fot i en schackklubb. Och ändå får det inte vara för enkelt. Målet är att ge så många som möjligt en skönhetsupplevelse. Ibland kan jag höja eller sänka svårighetsgraden ett snäpp, men annars försöker jag hålla ”rätt” nivå.

Jag har flera schackintresserade kolleger på Sydsvenskans redaktion som kan ställa upp och agera försökskaniner. När jag för ett par år sedan kom ut ur hissen på tredje våningen i SDS-huset och möttes av en glädjestrålande chefredaktör (då Hans Månson) som berättade att han minsann hade löst ”Söndagsdraget” (som det då hette), då visste jag att jag hade hamnat på rätt nivå den veckan. Entusiastiska hemmaspelare ska också ha chansen att hitta rätt.

Det enklaste och lättjefullaste vore att plocka ställningar från en bok, men den lösningen tilltalar mig inte alls. Jag vill hämta ställningen från något nyligen spelat parti. Därigenom kan jag ofta få med ett aktuellt turneringsresultat på köpet. Det händer att jag sitter ett par timmar för att få fram den rätta kombinationen från en eller annan partifil. En sådan genomgång kan också ge uppslag till artiklar.

Diagramställningen ovan är inte aktuell för ”Fredagsdraget”. Den är alldeles för svår i det sammanhanget, men här kan den kanske passa. Ställningen uppkom i polska mästerskapet för flickor under arton härförleden. Anna Warakomska spelade 46…De5 och efter 47.Td5 g5+ 48.Kh5 De6 49.Dd3 hade Klaudia Kulon läget under kontroll och vann så småningom. Det var ändå Anna som vann mästerskapet. I diagramställningen kunde hon ha spelat 46…Td1!!, t.ex. 47.Dxd1 Dxg2!! 48.Dg4 Df2+ 49.Dg3 g5+ 50.Kg4 f5+ med damvinst. Klarade du den?