söndag 15 augusti 2010

Manhems GM-turnering, rond 6

Matti Svenn följde sjätte ronden av Manhems GM-turnering framför datorskärmen. Han roades av Tiger Hillarp Perssons springarpar mot slutet, men valde ändå att i stället kommentera den rafflande uppgörelsen mellan turneringsledaren Emanuel Berg och Axel Smith. Matti anar djup prepp.
Sjätte rondens underhållning stod Emanuel Berg och Axel Smith för. I Skotskt verkade det som om Axel hade förberett en nyhet.

Emanuel Berg – Axel Smith
Skotskt
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sxc6 bxc6 6.e5 De7 7.De2 Sd5 8.c4 La6 9.b3 g6 10.f4 g5 11.f5 0-0-0 12.Lb2 Sf4 13.De3 d5!?
Här tog Emanuel Berg sig en rejäl lutare och drog till slut med 36 minuter kvar på klockan:
14.Sd2
Det är farligt att ge sig in på materialjakt utan att ha utvecklat sig ordentligt. Vit verkar varken ha tid med 14.Dxa7 Lb7 15.g3 dxc4! 16.gxf4 Dd7, då svart snart har alla pjäser med i angreppet; 14.e6 d4! 15.Lxd4 Dd6 16.Lxh8? (16.c5 är tvunget, 16...Dxd4 17.Lxa6+ Kb8 18.Dxd4 Txd4) 16...Dd1+ 17.Kf2 Dc2+, eller 14.g3 d4! 15.Lxd4 Txd4 16.Dxd4 Lg7 17.gxf4 gxf4 och trots vits mertorn är det svart som har kommandot här.


14...d4!
Nyckeldraget i hela varianten, det syns både i bivarianterna och partifortsättningen. Axel spelade fortfarande relativt fort.
15.Lxd4 Txd4!?
Härligt, Axel spänner bågen hårt och satsar på att initiativet är värt material. Den "fege" väljer 15...Dd7, t.ex. 16.Lc3 Dxf5 17.Dxa7 Lb7 vilket också verkar intressant.
16.Dxd4 Lg7
Förstås. Med tempo får svart med både löparen och tornet.
17.Sf3 Td8 18.De4
Efter 18.Dxa7 Lb7 19.De3 Td3 får svart tillbaka material.
18...g4!
I variantens anda.
19.Dxf4
Vit vill klargöra saker och ting. Ställningen är extremt komplicerad efter 19.Td1 Db4+ 20.Sd2 Lh6.
19...gxf3 20.f6 Db4+
Även Axel har börjat använda tid och han väljer att behålla svartfältaren. Alternativet var 20...Lxf6 21.Dxf6 Db4+ 22.Kf2 Dd2+ 23.Kxf3 Dc3+.
21.Kf2 Lf8 22.gxf3 Lc5+ 23.Kg3 Tg8+ 24.Kh4
Uj, uj,uj. Vem vill ha en kung därute? Alternativet 24.Kh3 tillåter att La6 strax deltar via c8.
24...Kb8 25.Lh3 Lf2+ 26.Kh5 h6! 27.Thf1
Måhända fel torn i tidsnöden. Efter 27.Taf1 Tg5+ 28.Dxg5 hxg5 29.Txf2 Dc3 30.Kh6! Dxe5 31.Kg7 är vits kung både aktiv och säkert placerad!
27...Tg5+ 28.Dxg5 hxg5 29.Txf2 Dc3!
Och vita nyckelbönder faller.
30.Td1 Dxe5 31.Td8+ Kb7 32.c5?!
Ett typiskt intuitivt tidsnödsbeslut. Vit offrar bonde för att snabbt samordna sina pjäser, vilket känns viktigt. Nackdelen är att svarts löpare kommer i spel. Normalt sett hade Berg säkert funderat en och två gånger på detta, men nu var det ju tidsnöd och då krävs det snabba beslut. Det är märkligt hur hjärnan bedömer för och emot i pressade situationer. Efter 32.Tfd2, t.ex. 32...c5 33.Lg4 Dxf6 34.Tg8, ser det lugnt ut.
32...Dxc5 33.Tg2 De5 34.Txg5 Dxf6 35.Tgg8 c5 36.Lc8+ Kb6 37.Lg4 Le2 38.Tb8+ Kc6 39.Tbf8 Ld3 40.Lc8 Lg6+ 41.Kg4
Tidsnöden är avklarad och vit ligger illa till. Damflygelbönderna ryker när som helst.
41...Db2 42.Kg3 Dxa2 43.Td8 Kb5
Absolut inte 43...Dxb3 för 44.Ld7+.
44.Lg4 Db1 45.Td2 De1+ 46.Tf2 Dg1+ 47.Tg2 De1+ 48.Tf2 Kb4 49.Tb8+ Kc3 50.Kg2 Lc2 51.Tb7 De7 52.Txa7 f5


53.Txc2+!
Berg gör det enda rätta eftersom det är hart när omöjligt att samordna tornen efter 53.Lh3 Kxb3, särskilt i tidsnöd nummer två. Löparen och tornet ska nu hålla svarts dubbla c-bonde, är det tänkt.
53...Kxc2 54.Lxf5+ Kxb3 55.Le4 c4 56.Tb7+ Kc3 57.h4 Dg7+ 58.Kf2 Kd2 59.Tb5 Dd4+ 60.Kg3 c3 61.Ta5 c5
Vad lätt det är som kommentator i efterhand med en datormotor tillhands … Svart får ner c-bonden så här: 61...Dg1+ 62.Kh3 (Eller 62.Kf4 Dg8 63.Tg5 Df8+ 64.Ke5 Dd6+ 65.Kf5 Dh2) 62...Ke3 63.Tg5 Dh1+ 64.Kg3 Dd1.
62.Ta2+ Ke3 63.Tg2 De5+ 64.Kg4 Df4+ 65.Kh3 Dh6 66.Kg4 Kd4 67.Kh3 Kc4 68.Kg4 Kb3 69.Lc2+ Kb2 70.Kh3 c4 71.Le4+ Dd2 72.Kg3 Kb3 73.Kh3 Dd7+ 74.Kg3 Dg7+ 75.Kh3 Dd7+ 76.Kg3 Dg7+ remi
Här ser man resultatet av det lyckade beslutet 53.Txc2. Svarts c-bonde kommer inte ner.

Poängställningen: Emanuel Berg 5; Allan Stig Rasmussen 4; Tiger Hillarp Persson 3,5; Victor Nithander, Hans Tikkanen, Axel Smith och Michail Ivanov 3; Oleg Spirin 2,5; Magnus Carlhammar 2; Daniel Jakobsen Kovachev 1 poäng.

Matti Svenn