torsdag 14 juni 2012

Schackbordet och kopiorna


Spasskij och Fischer i Reykjavik 1972 vid den äkta varan.

I dag är det dags för en mycket uppmärksammad auktion i Köpenhamn. Ursprungligen presenterades objektet som det bord som användes vid VM-matchen i Reykjavik 1972. Numera skyltas det som en kopia. I originalbordet finns en nedsänking med plats för själva brädet. Det finns åtminstone tio bräden som kan ha varit använda under matchen, men det är oklart vilka. Gunnar Finnlaugsson har synpunkter på hur auktionsobjekten har presenterats:
I dag auktioneras det som har kallats ”Schackets heliga gral” ut hos auktionsbolaget Bruun Rasmussen i Köpenhamn. Ägaren Pall G Jonsson har tagit Einar S Einarsson till sin hjälp. Det fanns inget schackur när man skulle samla ihop objekten för leveransen till Bruun Rasmussen. Men Einar var driftig, traskade i väg till Isländska schackförbundet och ordnade ett schackur av typ Garde, samma modell som användes vid VM-matchen 1972. När Isländska schackförbundet, Helgi Olafsson, Rikhardur Sveinsson, undertecknad med flera började kolla upp de olika objekten fann vi följande:  
*   Schackuret är från 1989. Initialerna SS på urets baksida står för Skákskóli Íslands stiftad 1989.  
*   Schackbordet tillverkades 1975, men är av annat material än originalbordet, som står i Nationalmuseum i Reykjavik.  
*   Pjäserna användes inte 1972.  
*   Brädet, signerat av Fischer och Spasskij, sägs vara använt i parti 7 till 21. Fridrik Olafsson och Helgi Olafsson besökte Jonsson för ett tag sedan och då hade han två signerade bräden, men visste inte vilket av dem som användes i matchen.  
En tremannagrupp bestående aven en jurist, en expert från Nationalmuseum och Helgi Olafsson ska kartlägga vad som användes 1972 och var utrustningen finns i dag.

Gunnar Finnlaugsson


Schackuret i Köpenhamn med initialerna ”SS” på baksidan. Foto: Gunnar Finnlaugsson

* * * * *

Olle Häggström väckte frågan vad en handskakning efter partiet kan innebära. På samma tema berättar Jon Loman om något som hände i en lägre skånsk distriktsserie. Motståndaren har spelat Td1-g1 (i stället för att ge upp):”När jag ändå stod på klar vinst (årets understatement) räckte min motståndare fram handen. Jag tyckte kanske att det var på tiden och skulle just gripa den när jag i bakhuvudet hörde att han just viskat 'remi'. Jag hann hejda mig och spelade vidare. Men jag vet inte riktigt vad som hänt om jag skakat hand först och förstått hans avsikt sen. Antagligen kunde jag begärt av den aktuelle domaren att få segern men det hade känts pinsamt. Fast det var ju en lagmatch. Nu blev det i alla fall bara en lite lustig incident. Och motsatsen till den som relaterades i din blogg.”

Vad säger de regelkunniga? Inte kunde väl en handskakning ha resulterat i en nödtvungen remi?