lördag 26 september 2015

Ingen fullpoängare i Västerås Open

Emanuel Berg finns med i tätgruppen efter lördagens spel. Foto: Lars O A Hedlund

Sex ronder spelade, två kvar, och ingen med full poäng. Det är ett halvdussin spelare i topp med 5,5 poäng: Emanuel Berg, Normunds Miezis, Georg Meier, Aryan Tari, Henrik Danielsen och Hans Tikkanen. Den senare visade tornens styrka på sjunde raden i rond 6.

Hans Tikkanen – Thomas Ernst 
Vit drar34.Sg5!
Det handlar inte bara om att skymma sikten till g7. Efter 34...fxg5 35.Txg7+ Kh8 36.Txh7+ Kg8 37.Tbg7+ Kf8 38.h5! uppträder den tilltänkta hjälten.

analys

Det hotar som synes h5-h6 följt av matt på h8. Det finns inte någon hållbar parad, till exempel 38...Tb8 39.Tf7+ Kg8 (39...Ke8 40.d6! och det visar sig att vit har två giftiga fribönder) 40.Thg7+ Kh8 41.g3! (det neutraliserar svarts motspel och det är nödvändigt) 41...Lf6! 42.Tg6! Tb6 43.Tfxf6 och vit har ett vunnet tornslutspel. Det är trots allt svarts segaste försvar. I partifortsättningen blev det enklare.
34...Txh4(?) 35.Txg7+ Kh8 36.Tgf7 La5 37.Sxh7 Tc8 38.g3 Tc1+ 39.Kg239...uppg.
Matthot på f8 och tornet hänger. Det är bara för mycket.

I kommentatorrummet fick Jan-Olov Lind beröm av Ulf Andersson för sin remi mot Michael Wiedenkeller: ”Dagens prestation att få remi på det där.” Under partiet kommenterade Ulf det hela: ”Det är som Sverige–Tyskland: 4–0 och sedan är det 4–4.”


Foto: André Nilsson