måndag 8 januari 2018

Kombinationer i Rilton Cup – del 1

Maksim Tjigajev kom tvåa i Rilton Cup. I näst sista ronden vann han ett remislutspel. Foto: Lars O A Hedlund

Lösningarna till följande två kombinationsövningar från Rilton Cup finns sist i inlägget.

Fabrizio Bellia – Nikhil Kumar 
Vit drar


Carlo Marzano – Tea Gueci 
Vit drar


Det finns en del slutspel som är remi vid korrekt spel från båda parter men som man mycket väl kan fortsätta att plåga motståndaren i. Som slutspelet med torn och springare mot torn. Det uppstod i ett parti i näst sista ronden.

Maksim Tjigajev – Miguel Santos 
Svart drar 

Efter att ha dribblat omkring i 27 drag med den här pjäskonstellationen fick Tjigajev chansen att slå till. I diagramställningen går vägen till remi via ett torndrag längs h-linjen, från h6 till h1. Tornet kan även gå till g7, f7 eller e7. Det handlar alltså om att när vits kung uppehåller sig på damflygeln så ska den schackas från kungsflygeln.
99...Tc7?
Nalimovs dom: ett förlustdrag. Och Tjigajev missade inte chansen.
100.Tb2+! Ka1
Eller 100...Ka3 101.Tb5 Ta7 (101...Ka2 leder till partifortsättningen.) 102.Tb8 Ka2 103.Kc2 Ka3 104.Tb3+ Ka2 105.Se4 Ka1 106.Tb1+ Ka2 107.Sc3+ Ka3 108.Tb3 matt.
101.Tb5 Ka2 102.Kc2 Ka3 103.Kb1!


Matthotet på b3 avgör saken.
103...Tb7 104.Sxb7 uppg.

* * * * *

Lösningar

Fabrizio Bellia – Nikhil Kumar 
23.Txd6! b5
Det går ju inte att slå tornet för 24.Le5 matt.
24.Lxb5 Sd5 25.Txd5 uppg.

Carlo Marzano – Tea Gueci 
34.Sg4!
Förutom det direkta hotet mot damen finns det indirekta hotet Txf5 med gaffel i beredskap.
34...Dg6 35.Txf5 Ld7
Det påskyndar det obevekliga slutet.


36.Txg5! uppg.
På 36...Dxg5 följer 37.Sf6+.