torsdag 17 september 2009

Gulko och de indonesiska cigaretterna

Axel Ornstein påpekar ett fel i min text om Boris Gulko i Bilden berättar nr 10. I själva verket representerade Gulko Sovjetunionen i ett schack-OS. Det var i Buenos Aires 1978. Axel vet för han var också där. De har för övrigt spelat mot varann vid tre tillfällen. Axel vann i Jerevan 1976, Gulko i Tallinn året efter, medan partiet i New York Open 1987 slutade remi.

Gunnar Finnlaugsson har mer information om Gulkos närvaro vid interzonturneringen i Moskva 1981. När Fridrik Olafsson fyllde 70 år den 26 januari 2005 fanns hyllningsartiklar om honom i isländska schacktidskriften Skák nr 1/05. Jan Timman berättar där om när han, Gulko och Fridrik träffades på Timmans rum på Mezdunarodja Hotel, där turneringen spelades och många av spelarna bodde: ”Han talade med Gulko och mig i badrummet. Vattenkranarna var på för att KGB inte skulle kunna avlyssna samtalet. Det blev naturligt för Fridrik att hjälpa Gulko.” Timman berättar också om långa promenader med Gulko vid Patriarkens damm, känd från Bulgakovs roman ”Mästaren och Margarita”, i samband med turneringen.

I intervjun med Bengt Hammar i Helgguiden för två veckor sedan fördes de indonesiska cigaretterna från ett schack-OS på tal. De förekommer också i Genna Sosonkos artikel ”Where there is smoke …” i NIC Magazine nr 2/09:
”Smoking was also permitted at the Olympiads, of course. You could always smell the area where the Indonesian team was playing from a long way away – the kretek cigarettes that the Indonesians smoked, made a mixture of tobacco and clove spice (kryddnejlika), made such a specific smell that it was impossible to mistake them.”