torsdag 6 december 2018

Nils Grandelius om VM-matchen – del 4

Foto: Lars Grahn 

I de tre tidigare avsnitten har vi fått en inblick i hur Magnus Carlsens sekundantteam arbetade. I denna avslutande del sammanfattas det fortsatta matchförloppet i fråga om öppningarna.

I fjärde partiet prövade Carlsen 1.c4 och det blev huvudvarianten i Engelskt: 1...e5 2.Sc3 Sf6 3.Sf3 Sc6 4.g3 d5 5.cxd5 Sxd5 6.Lg2


”För ungefär två år sen spelade man nästan alltid 6...Sb6 7.0-0 Le7. Alexander Grisjtjuk, en av de viktigaste teoretikerna i modern tid, kom på att varför man inte ställa löparen på det mest aktiva fältet: 6...Lc5. Det blir drakvarianten med omvända färger och minustempo.”

Grisjtjuks koncept utvecklades till en solid plan för svart. I partiet följde 7.0-0 0-0 8.d3 Te8 (8...Lb6 är vanligare)


Efter 9.Ld2 strävade Caruana efter avbyten och inledde med slag på c3. Åter remi.
I nionde partiet prövade Carlsen i stället Nils idé 9.Lg5 med tanken att besvara 9...f6 med 10.Db3. Caruana spelade direkt 9...Sxc3 10.bxc3 f6, han hade förmodligen kollat på 9.Lg5.

Medan Carlsen varierade sitt förstadrag höll sig Caruana matchen igenom till 1.e4. (I föregående VM-match avvek Sergej Karjakin däremot en gång från 1.e4 med 1.d4.) I femte partiet blev det åter Rossolimovarianten i Sicilianskt. Efter 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 g6 avvek Caruana från det tidigare spåret med 4.0-0 och efter 4...Lg7 5.Te1 e5


kom det överraskande bondeoffret 6.b4!?. ”Det moderna stampartiet är Bacrot–Grisjtjuk. Bobby Fischer hade samma idé men slog först av på c6.”
6...Sxb4 7.Lb2 a6
”Om svart försöker slå vakt om bonden med 7...Dc7 8.c3 Sc6 9.d4 så är han långt efter i utvecklingen”.
8.a3
Tvunget. Om löparen retirerar kan svart i stället för 8...Dc7 spela 8...Sc6.
8...axb5 9.axb4 Txa1 10.Lxa1 d6 11.bxc5 Se7


Med utjämning.

I sjätte partiet bekräftades att Caruanas försvar mot 1.e4 var Ryskt. Hans trogne sekundant Rustam Kasimdzjanov har uttalat sig om den öppningen: ”Ryskt är remi.”

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sd3 Sxe4 5.De2 De7 6.Sf4


Stellan Brynell fanns med bland åhörarna på Bistro Stella och nämnde att tre dagar före det sjätte VM-partiet var det samma ställning i partiet Blomqvist–Westerberg i elitserien. Var det månne något som Carlsens sekundantteam hade kollat på? Nils lät förstå att ”generellt fokuserade vi inte på svenska elitserien”. Westerberg spelade 6...Sf6, Caruana 6...Sc6. Efter 7.Sd5 Sd4 8.Sxe7 Sxe2 9.Sd5 Sd4 10.Sa3


uppkom en ställning som datorerna bedömer som något bättre för vit, men det var inte tillräckligt för att rubba jämvikten.

I sjunde partiet återgick Carlsen till 1.d4 och Caruana såg ingen anledning att avvika från de två tidigare partierna med Damgambit: 1.d4 Sf6 2.Sf3 d5 3.c4 e6 4.Sc3 Le7 5.Lf4 0-0 6.e3 c5 7.dxc5 Lxc5 8.Dc2 Sc6 9.a3 Da5


Efter 10.Sd2, vilket var huvudvarianten för ett tiotal år sedan, överraskade Caruana med 10...Dd8 där ”10...Lb4 är känt som draget som gör att vit inte spelar så här. Som sagt, det är en god idé i matchspel att överraska först.” Det blev Carlsens sista försök i den här varianten.

Efter tre partier med Rossolimovarianten var Caruana färdigpreppad för att försöka sig på öppet Sicilianskt i åttonde partiet, och Carlsen försvarade sig med Svesjnikovvarianten. ”Det var när Carlsen tränade med Kasparov för åtta tio år sen som han började spela Svesjnikovvarianten. Caruanas team var nog inte i tvivel om vilken variant som skulle komma.”

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Sd5 Sxd5 8.exd5 Sb8 9.a4 Le7 10.Le2 0-0 11.0-0 Sd7


12.Ld2
I tionde partiet övergick Caruana till 12.b4, en nyhet som överraskade Carlsen, och efter 12...a6 13.Sa3 a5 14.bxa5 Txa5 15.Sc4 Ta8 16.Le3 f5 17.a5 f4 18.Lb6 De8 kunde vit i stället för 19.Ta3 ha förstärkt sitt spel med 19.Te1 och då kan det tematiska 19...e4 besvaras med 20.Lh5!. På 20...g6 följer 21.Txe4 med idén De1. När det i tolfte partiet var dags för tredje Svesjnikovmötet kom vit med ett alternativ redan i åttonde draget.
12...f5 13.a5 a6 14.Sa3 e4 15.Sc4 Se5 16.Sb6 Tb8 17.f4 exf3 18.Lxf3


18...g5?
”Mer normalt är 18...Lf6, att stabilisera springaren på e5 och inte försvaga runt kungen.” Men Carlsen fick med möda ihop till en ny remi.

I samband med det elfte partiet figurerade den läckta videon från Caruanalägret. I det här skedet av matchen var Carlsen inte intresserad av vinstförsök. Kasimdzjanovs dom – Ryskt är remi – ifrågasattes inte.

I tolfte partiet var vi tillbaka i Svesjnikovvarianten.
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Sd5 Sxd5 8.exd5


8...Se7
I åttonde och tionde partiet spelades 8...Sb8. Teorin betraktar dragen som ungefär likvärdiga.
9.c4
”Om vit i stället gör 9.c3 och svart spelar ungefär likadant som i partiet så blir det en intressant fälla: 9...Sg6? 10.Da4 Ld7 11.Db4 Lf5 12.Dc4 Tc8 13.Da4 Ld7 14.Dxa7 och vit står på vinst.
9...Sg6 10.Da4 Ld7 11.Db4 Lf5
I särspelsparti 2 valde Carlsen alternativet 11...Db8.
12.h4


12...h5
I partiet Kramnik–Roganovic, Batumi-OS 2018 spelades 12...a6. Efter 12...h5 blev det ett komplicerat mittspel där Carlsen till slut nöjde sig med den eftersträvade remin – för att sedan vinna särspelet med 3–0.

Det finns olika modeller för hur sekundantteam arbetar. I vissa team kan sekundanter koncentrera sig på ”sina” öppningar, men i Carlsens läger var det mer ”öppet kontorslandskap”. En ny idé av någon dubbelkollades av de andra, man hjälptes åt. Och i slutändan var världsmästaren mycket nöjd med sitt sekundantteams helhjärtade insatser.

Presskonferensen efter
fjärde partiet
femte partiet
sjätte partiet
sjunde partiet
åttonde partiet
nionde partiet
tionde partiet
elfte partiet
tolfte partiet
särspelet

VM-partierna kommenterade av Simon Williams, Daniel King och Sjakkfantomet.