onsdag 1 juli 2009

OS i Tromsø 2014?

Det är inte bestämt var schack-OS 2014 ska arrangeras, men Tromsø bör ligga bra till. Norrmännen har gått ambitiöst till väga. Marknadsföringen började på allvar redan vid fjolårets OS i Dresden.

Den 1 maj 2008 bildades ett speciellt bolag vars uppgift är att tillförsäkra Tromsø evenemanget och att sedan genomföra det: Sjakk Tromsø 2014 AS, som ägs till 90 procent av Tromsø kommun och 10 procent av Norges Sjakkforbund. Nyligen ansökte man om medel från staten (kultur- och kirkedepartementet) för att gå i land med det hela; 70 miljoner norska kronor (cirka 81 miljoner svenska kronor). Den totala budgeten ligger på 119 miljoner norska kronor (cirka 138 miljoner svenska kronor). Det är tänkt att Tromsø kommun och sponsorer ska stå för mellanskillnaden. Beslutet om vem som ska tilldelas OS 2014 fattas på Fide-kongressen i Chantien-Mansien hösten 2010.

När Sveriges Schackförbund och Stockholms Schackförbund försökte intressera Stockholms stad för att arrangera schack-OS 2012 presenterades en budget på totalt 6 miljoner euro, cirka 66 miljoner svenska kronor. Det blev inget napp. Det blir Istanbul som arrangerar schack-OS 2012. Nästa år är det Chantien-Mansien borta i Sibirien som står för värdskapet. Alltså:
2010 Chantien-Mansien, Ryssland
2012 Istantbul, Turkiet
2014 Tromsø, Norge
(kanske)