fredag 25 maj 2012

Förbrytaren!

Aron Nimzowitsch formulerade grunderna om fribonden som förbrytare.

INGEMAR JOHANSSON:
Det var Aron Nimzowitsch som formulerade grunderna om fribonden som förbrytare. Det skedde förmodligen i hans klassiska Mein System. Alla mina schackböcker ligger oåtkomliga på en vind, så jag kan inte helt säkert belägga citatet. Däremot minns jag dess innebörd ytterst väl, förmodligen av dyrköpt erfarenhet. ”Fribonden”, säger Nimzowitsch, ”är en förbrytare. Den måste utan medlidande hållas inom lås och bom, annars kan allt vara förlorat.”

Igår spelades ett parti i asiatiska lagmästerskapet som belyser detta utomordentligt väl. Denna tävling har kommit något i skymundan av den pågående VM-matchen. I morgon spelas sista ronden och då kommer vi med en slutsummering.

Parimarjan Negi - Van Huy Nguyen
Svart drar


Det är inget tvivel om att vit står bättre. Och orsaken till det är först och främst förbrytaren på b2. Svart måste till varje pris hejda eller eliminera den.
31...Se7?!
Men det är inte sättet. Springaren har för tillfället ingenting på kungsflygeln att skaffa. Den behövs i kampen mot förbrytaren. Bättre var 31...Dc4, t.ex. 32.b4 Sc3 33.Db8 Db5 34.Dc8 Se2+ 35.Kh2 g5 36.h4 Sd4.

Analysdiagram 1

37.hxg5 Sxf3+ 38.gxf3 hxg5 och svart har vissa möjligheter att klara sig.
32.Db8 Sf5?
Fel håll! Det rätta var 32...Sc6!?, t.ex. 33.De8 g5 34.h4 Sd4!? 35.hxg5 Sxf3+ 36.gxf3 Dc2 37.Lc3 Dc1+.

Analysdiagram 2

38.Kg2 Dxg5+ 39.Kf1 h5 och vit har inte längre mycket till fördel.
33.b4
Förbrytaren har sluppit lös och ilar nu vidare utan hejd.
33...Dc2 34.b5 d5 35.b6 Kg7
En bättre möjlighet var 35...g5!?, t.ex. 36.g4 Sd6 37.Le3 Dc6 38.Se5!?

Analysdiagram 3

38...Db7 39.Dd8 De7 40.Dxe7 Lxe7 41.Lc5 Kg7 42.b7 Sxb7 43.Lxe7 och vit vinner. Förbrytaren har eliminerats men priset är för högt.
36.Lf4 Lc5
Eller 36...Dc6 37.Le5+ f6 38.Da7+ Se7 39.Lb2 Kg8 40.b7.
37.b7


37...Dxf2+?
Desperation, men 37...Ld6 38.Le5+ f6 39.Da7 Lc5 40.Lxf6+! hjälper inte heller.
38.Kh2 Kh7 39.Dc7 uppg.

* * * * *

LG: Vägen till kontoret idag genom den vidsträckta allén på Kungsgatan med det vackert gröna lövverket som skydd mot solen. Fågelkvitter och sandaler. Det gäller att inte låta den här årstiden gå obemärkt förbi.

* * * * *

Direktsändning från Limburg Open och där uppträder som synes Emanuel Berg.