söndag 9 augusti 2009

Mittspel, mattspel och ett slutspel

I onsdags i förra veckan försökte jag reda ut vad som hände i partiet Axel Smith-Vlastimil Jansa under rubriken ”Vlastimil Jansa nere för räkning”. Nu har Axel kommit till undsättning med en analys av ställningen efter 20.g6+.


I partiet följde 20…fxg6 och jag framkastade misstanken att 20…Kg8 möjligen skulle kunna leda till remischackar. Axel Smith har tittat närmare på saken och här är vad han har kommit fram till:

”Efter 20...Kg8 21.h6 hotar hxg7 med omedelbar vinst. Varken jag eller Jansa kunde se något försvar för svart, till exempel:
21...Lf6
21...fxg6 22.hxg7 Sxg7 23.Dh6 Lf8 24.Dh7+ Kf7 25.Thg1 och för den offrade pjäsen kommer vit endast att få en bonde men löparen på d4 kontrollerar centrum bra, och när tornet på d1 kommer med i spelet borde svarts kung inte överleva. Eller 21...Lc5 22.Lxg7 Sxg7 23.hxg7 som bl.a. hotar Dh2, och försöker svart få med en pjäs i försvaret med 23...Ld4 vinner vit direkt: 24.Th8+ Kxg7 25.Dh6+ Kf6 26.Dh4+. (Det tar bort kungens enda flyktfält på e7.) 26...Ke5 27.Txd4 Dxd4 28.Th5+ f5 29.Txf5+ exf5 30.De7+ och svart förlorar damen efter både 30...Le6 31.Dg7+ och 30...Kf4 31.Se2+.
22.hxg7
Det hotar Th8+ med matt.
22...Lxd4
22...Lxg7 23.gxf7+! Kxf7 24.Df4+ Kg8 25.Tdg1 De7 26.Dh2 med mattspel.


23.Df4!
23.Th8+ leder till remischackar. Efter 23.Df4! hotar både matt på f7 och att vinna löparen på d4 utan dambyte.
23...fxg6
Efter 23...Le3+ 24.Dxe3 Sxg7 25.Se4 kan svart inte tillåta att springaren kommer med i angreppet, men efter 25...dxe4 26.Txd7 slutar det med matt.
24.Txd4
Det är otroligt att vit inte mattar med 24.Th8+ Kxg7 25.Th7+ Kxh7 26.Df7+ Kh6 27.Th1+ Kg5 28.f4+ Kg4 29.Dxg6+ Kxf4 30.Tf1+ Lf2 31.Txf2+ Ke5 32.Dg3+ Kd4, men då verkar vit inte ha något bättre än att vinna damen och då står man inte bra.
24...Da3+ 25.Kb1
Det hotar Th8+ med matt.
25...Sxg7 26.Se4 e5!
Det stoppar vit från att ha en avdragare efter Sf6+.
27.Dxe5 Lf5 28.Txd5


Vit har nu samlat på sig två bönder för pjäsen och springaren hotar att fortsätta in i attacken. Bonden på a6 är svag och Dh2 hänger i luften. För att utnyttja sin merpjäs måste svart skapa motspel. Går det? På
28...Tb5
vill Rybka göra
29.Txb5 axb5 30.Dd5+ Le6 31.Dxb5
Vit är redo att byta dam med fördel, men svart kan nu äntligen själv skapa hot.
31...Ta8 32.Sc3
Här tror jag ändå på vit. Springaren på g7 har svårt att aktivera sig utan att ge vit tillgång till h8. Vits plan är inte mer sofistikerad än att byta dam, men det är kanske tillräckligt?”
Här kan jag rekommendera Axels sommarrapporter på www.schack.se.

I TORSDAGS VAR DET ett intressant slutspel i partiet Emanuel Berg–Monika Socko som kom i fokus. Bengt Hammar undrade om jag kände igen citatet "Han hade kvalitet, bonde och slutspelsbok över så jag var chanslös". Det fick inte några klockor att ringa. Axel Ornstein ger mig nu en vink om var jag kunde ha sökt: hans artikel om 6-nationers i Schacknytt nr 8/1977. Redaktör för den tidskriften: Lars Grahn. Mina minnesbilder av vad jag har låtit publicera genom fyrtio år är alltså inte heltäckande … Här ett annat citat från Axels SN-artikel:
”Så småningom uppstod ett slutspel med torn plus h-bonde mot löpare. Sedan jag missat en direkt vinst och en som Leif Ögaard bjöd på, kunde jag äntligen avbryta för tredje gången och ’läsa på’. Som det visade sig hade jag redan haft vinstställningen uppe två gånger, dragupprepning hotade. Lyckligtvis fanns en dragomkastning som ledde in på den rätta vägen.”
Vad det ofta handlade om på den tiden var alltså att spelarna kunde läsa på vid avbrotten. Den typen av inhämtning av kunskap är ju inte längre tillåten.