tisdag 18 oktober 2011

Storm över Saratov - del 3

Alexander Morozevitj vid demobrädet. Foto: Chess-News.ru

INGEMAR JOHANSSON:
När jag presenterade turneringen i Saratov för några veckor sen skrev jag nånting i stil med att "med trollkarlar som Alexander Morozevitj och Alexei Shirov vid brädena kommer det nog att storma ordentligt". Jag blev sannspådd vad Morozevitj beträffar, men Shirov har inte utmärkt sig så värst. Inte förrän han drabbade samman med den schacklige själsbrodern Morozevitj i sjätte ronden. Det blev ett våldsamt parti. Hela brädet böljade, pjäserna brann (för att travestera just Shirov). Naturligtvis är det skäl nog att visa skapelsen, men en extra poäng är att här tillämpas än en gång den variant som blivit en liten miniföljetong i bloggen: den udda varianten med 7...Le7 och 8.a3 i Steinitzförsvaret i Franskt, som Magnus Carlsen återupplivade som svart mot Vasilij Ivantjuk i Sao Paulo tidigare i höst.

Dessutom visade det sig att Shirov hade planerat (man får nog tro att det var så) ett mycket vågat pjäsoffer tidigt i partiet. Det formligen vimlade av möjligheter under stridens gång och det hela har varit mer än svåranalyserat. Jag hoppas dock att kommentarerna ska belysa en del av vad som skedde, och kan ju alltid trösta mig med att genom att publicera detta långa och sprängfyllda remiparti har jag dels räddat det från en viss glömska, dels gett schackvännerna en möjlighet att själva fördjupa sig i varianternas vimmel.

Alexei Shirov - Alexander Morozevitj
Franskt (C 11)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.e5 Sfd7 5.f4 c5 6.Sf3 Sc6 7.Le3 Le7
Samma variant som har avhandlats här i bloggen efter att Magnus Carlsen tillämpade den mot Vasilij Ivantjuk i Grand Slam-finalen.
8.a3
Så fortsatte också Ivantjuk och Morozevitj själv mot Vitiugov i en tidigare rond i Saratov (se Storm över Saratov - del 1).
8...b6 9.Ld3
Här spelade Ivantjuk 9.Dd2 följt av 10.g3!? (Grand Slam Chess Masters Final - del 5).
9...0–0 10.0–0 a6!?
Morozevitj avviker från tidigare partiexempel, där han själv haft vit (mot Macieja 1997 och mot Vitiugov). Där spelades 10...f6 resp. 10.f5. Idén med textdraget är bl.a. att förhindra Ld3-b5 efter att svart stött med f-bonden mot e5. Möjligen hade Shirov planerat att då avtäcka samma nyhet som nu oväntat följer.


11.Se2!?
Shirov erbjuder svart en pjäs mot ett spänningsfritt centrum!
11...c4
Morozevitj antar offret.
12.Lxh7+ Kxh7 13.Sg5+ Lxg5 14.fxg5 Th8
Här tänkte först Moro länge och sedan Shirov. Om, säger om, den senare hade förberett sin kombination, så hade han troligen inte räknat med att motståndaren strax skulle byta en andra bonde för pjäsen och få h-linjen med tempo. Den "naturligaste" fortsättningen var väl 14...De8 och sedan Th8.


15.Txf7
En annan möjlighet var 15.g6+ fxg6 16.Sf4 De8 17.Sh3 Kg8 18.Sg5 Th5 19.g4 Th4 20.Sf7 med ändå vildare spel.
15...Kg8 16.g6 Sf8
Intressant var 16...Dh4 17.h3 De4 18.Dd2 Dxg6 men antagligen ogillade Moro vits initiativ efter 19.Tf3 Sf8 20.Taf1.
17.Sf4


17...Ta7!?
Efter 17...Sxg6 18.Sxg6 Kxf7 19.Dg4 Kg8 20.Sxh8 Kxh8 21.Dh5+ Kg8 22.Tf1 är det snarast vit som står bättre!
18.Df3 De8 19.Sxd5!
Och så är inte centrum spänningsfritt längre!
19...Sxg6
Moro var förstås inte intresserad av det dåliga slutspelet efter 19...Txf7 20.gxf7+ Dxf7 21.Dxf7+ Kxf7 22.Sxb6.
20.Txa7 Sxa7 21.Sxb6 Ld7 22.Db7 Lc6 23.Dxa7


Och vem står bäst nu? Vit har materialövervikt och en vacker bondestruktur, men kungsflygeln är sårbar. Jämnt skägg, skulle jag vilja säga.
23...Sh4! 24.Dc7
Om 24.Dxa6 så 24...Sf3+ 25.Kf2 (25.gxf3 Dg6+) 25...Df7.
24...Sxg2 25.Lg5 Sh4 26.Kf2
På 26.Tf1 hade svart 26...Sf3+.
26...Sf5
Även här var 26...Sf3 intressant, men Moro tyckte nog att initiativet flög sin kos efter 27.Lf4 Th4 28.Dc8 Txf4 29.Dxe8+ Lxe8 30.Ke3.
27.h4 Kh7!?
Förhindrar ett ev. dambyte, som t.ex. efter 27...Sxh4 28.Dc8.
28.Tf1


28...Lb5!?
Fortsatt spel på vinst! Efter 28...Sxd4 29.Kg3 Dg6 finns en möjlig remivändning med 30.Tf6 Dxc2 31.Th6+ Kg8 32.Db8+ Kf7 33.Da7+ Kg8 34.Db8+.
29.a4!?
Förmodligen det bästa 29.Sxc4 stöter på 29...Da8! och 29.c3 Dg6 30.Db7 stupar på 30...Sxd4 31.cxd4 (31.Kg1 Lc6) 31...c3.
29...Lxa4 30.Ke1 Tf8 31.Sxa4?!
Bättre var nog 31.Tf2, t.ex. 31...Db5 32.Sxc4 Dd5 33.Se3 Sxe3 34.Lxe3 Txf2 35.Lxf2 och i det olikfärgade löparslutspelet står vit lite bättre.
31...Dxa4


Svart står plötsligt påtagligt bättre. Hans dam kommer in och lever rövare bakom vits linjer.
32.Lf6?!
Ett skrämskott. Mera krut var det i 32.Tf2 även om svart även då får övertaget efter 32...Da1+ 33.Kd2 Dg1 34.Le3 Dg3.
32...Da1+ 33.Kf2 Dxb2 34.Kg1 Dxd4+ 35.Kh2 Dd2+ 36.Kh1


Betrakta ställningen. Svart står på vinst. Det enklaste nu är 36...Sg3+ eller 36...De3. Men …
36...Dh6?
... i tidsnöden har skrämskottet effekt. Svart ser spöken och bestämmer sig för att gardera g7.
37.Tg1 a5 38.Lg5 Dh5 39.Dxc4 Df3+ 40.Kh2 Df2+ 41.Tg2 De1 42.Dg4


42...Kg8?!
Det är svårt att förstå varför Moro inte drog 42...Dxe5+!?. Förmodligen underskattade han vits nästa drag. Det kunde ha följt 43.Lf4 Dd4 44.h5 Se7 45.Ld2 Dxg4 46.Txg4 Tf2+ 47.Tg2 Tf5 med fördel för svart.
43.Lf6
Det här hade ju varit omöjligt efter 42...Dxe5. Nu blir löparen mycket stark!
43...Tf7 44.h5 De3 45.c3!?
Ett lockbete som svart sväljer. Om genast 45.c4 så 45...a4!.
45...Dxc3
Det fanns heller inte något bättre.
46.h6!
Nu är det Shirov som anfaller och Moro som måste försvara sig exakt.
46...Sxh6 47.Dxe6 Kh7 48.Lg5
Vits starkaste fortsättning var nog 48.Ld8 a4 49.Dg6+ Kh8 50.e6!?.
48...Tf5 49.Lh4 Dxe5+ 50.Dxe5 Txe5


Går det här slutspelet att vinna? Morozevitj måtte ha trott det för han försöker i närmare 50 drag till.
51.Ld8 a4 52.Ta2 Te4 53.Kg3 Kg6 54.Kf3 Kf5 55.Tb2 Sf7 56.Lc7 Se5+


57.Kg2
Här vill alla maskinerna, nåja i vart fall både Houdini och Shredder, att vit ska spela 57.Lxe5 Txe5 58.Tb7, men det är bara det att vit då förlorar (liksom efter alla tänkbara 58:e drag) enligt Nalimovs slutspelsbas. I det här fallet tar det 40 drag och börjar med 58...g5 59.Tf7+ Kg6.
57...Sc4 58.Tb8 Te7 59.Lg3 Ta7
Därmed har svart uppnått ett delmål, tornet puttar bonden i ryggen, men det här slutspelet är inte enkelt. Det skulle vara intressant om någon slutspelsexpert à la Axel Ornstein kunde förbarma sig över det!
60.Tb4 Se3+ 61.Kf3 Sd5 62.Tb5 Ke6 63.Lf2 Ta6 64.Ld4


64...g6
Varför inte 64...g5, t.ex. 65.Ke4 Sf6+ 66.Kd3 g4 67.Te5+ Kf7 68.Te2 g3.
65.Ke4 Sc7 66.Tg5 Kf7 67.Tg1 a3 68.Kd3 Se6 69.Le5 g5 70.Kc4


70...Kg6
Här borde rimligen 70...a2 vara bra, t.ex. 71.Kb3 Sc5+ 72.Kc4 Se4 73.Kd3 Sf2+ 74.Kc4 Kg6 75.Kb3 Kf5 och tillsammans ska svarts springare och kung hjälpa g-bonden framåt samtidigt som a-bonden ständigt hotar att gå i mål.
71.Kb3 Kf5 72.Lc3 a2 73.Ta1 g4 74.Le1
Inte 74.Txa2 för efter 74...Txa2 75.Kxa2 g3 76.Le1 g2 77.Lf2 Sf4 78.Lg1 Kg4 går svarts bonde i dam. Kungen går till g3 och springaren till h3 och sedan till f2 och blockerar den flydda löparens väg tillbaka.
74...Sc5+
Båda spelarna hade nu åter ont om tid. Här var nog 74...Sd4+ bättre, t.ex. 75.Kb2 Te6 76.Kc3 Sf3 77.Lf2 Te2.
75.Kc4 Se4 76.Kb3 Kf4 77.Lh4


77...Sd2+?
Här vinner svart med 77...Kf3!, t.ex 78.Kc4 (78.Txa2 Txa2 79.Kxa2 förlorar efter 79...Sd6 enligt Nalimovs bas) 78...Th6 79.Le7 (79.Ld8 g3 80.Txa2 g2 81.Lb6 Txb6) 79...g3 80.Txa2 g2 och det är slut.
78.Kb2 Sf3 79.Lf2


79...Te6?!
Mycket starkare är 79...Se5, t.ex. 80.Lh4 Sd3+ 81.Kc2 Ke4 82.Kb3 Ta7 83.Lg3 Kf3 84.Ld6 g3 85.Kc2 g2 och svart står på vinst.
80.Txa2 Te2+ 81.Ka3 Txa2+ 82.Kxa2


Den här ställningen är remi enligt Nalimov. Morozevitj ville så gärna vinna att han höll på i 16 drag till.
82...Se5 83.Kb3 Kf3 84.Le1 Sd3 85.Lh4!
Alla andra drag förlorar.
85...Sf4 86.Kc2 Sg2 87.Le7!


Återigen exakt.
87...g3 88.Kd2! Sf4 89.Lc5 g2 90.La7 Sg6 91.Ke1 Se5 92.Lg1 Sd3+ 93.Kd2 Sf2 94.Ke1 Sh3


En liknande ställning har vi avhandlat tidigare, men då var vits kung inte i närheten och svart kunde blockera dess framkomst, så att löparen råkade i dragtvång och springaren fick möjlighet att täppa igen diagonalen.
95.La7 Sf4 96.Kd2 Kg3 97.Ke1 Sd3+ 98.Ke2! remi
Shirov finner än en gång enda draget. Inte så svårt kanske, men hans försvarsteknik imponerar de sista 30 dragen av partiet. Ett storartat remiparti!

Morozevitj leder efter nio ronder med 7 poäng före Tomasjevskij på 5,5. På tredje plats ligger Peter Leko med 5 poäng. Idag spelas näst sista ronden. Då ska Ruslan Ponomariov försöka sätta stopp för den suveräne ledaren.