måndag 14 mars 2011

Kajs måndagsklur - 47

En så kallad småtting (fyra pjäser eller mindre) vållar väl inte läsarna några större problem?

O Dehler, Tidskrift för Schack, 1928


Matt i 2 drag

KAJ ENGSTRÖM
kaj.engstrom@edu.lulea.se
Lösningen finns i kommentarfältet.

1 kommentar:

Kaj Engström sa...

Lösning: 1.Dh7