måndag 21 mars 2011

Kajs måndagsklur - 48

Placera fyra damer och en springare på brädet så att alla 64 rutorna antingen är hotade eller så är det en pjäs placerad på rutan. Det sägs att det endast finns en möjlig position (+vridningarna), så det kan krävas en del plockande med träklossarna.

KAJ ENGSTRÖM
kaj.engstrom@edu.lulea.se
Lösningen finns i kommentarfältet.

1 kommentar:

Kaj Engström sa...

Lösningen publicerades först av J Wallis, The Strand Magazine, 1908: Damerna på d6, e4, f5 och g7 samt springaren på c1.