söndag 15 mars 2020

Inställda schackevenemang

Vy från fjolårets slutsammandrag i elitserien i Malmö. Foto: Lars Grahn

Som en av alla virusdilettanter får jag sätta min lit till experterna från exempelvis World Health Organization (WHO). Om en WHO-representant menar att det är verkningslöst i rådande pandemi att stänga nationsgränser och skolor så tror jag på det. Apropå att det har genomförts i Danmark. Jag vill gärna tro att politiker i gemen lyssnar på experterna, men ibland får jag intrycket att många av dem vidtar åtgärder mest för att visa ett slags handlingskraft. Då har de faktiska konsekvenserna inte högsta prioritet.

Rent allmänt tar jag till mig något som den engelske hälsoprofessorn Graham Medley sa i en BBC-sändning: ”Tänk dig att du redan har viruset och ändra ditt beteende därefter så att du inte smittar någon annan.” Det handlar i första hand om att skydda äldre och redan svårt sjuka.

Den 11 mars fattade Dansk Skak Union beslutet att ställa in alla schackevenemang som har DSU som arrangör fram till den 15 april. Det innebär att bland annat Danmarksmästerskapet i Svendborg och slutsammandraget i danska elitserien skjuts upp på obestämd tid. Schackklubbarna bestämmer själva hur de ska göra med sin verksamhet, men de rekommenderas att göra sammalunda. Detta förefaller mig vara ett förnuftigt beslut. Man hattar inte med beslut inför varje turnering utan bestämmer en tidsperiod med totalt förbud. Om läget inte förbättrats i mitten av april kan jag tänka mig att DSU förlänger månadsvis.

Imorgon ska Sveriges Schackförbunds tävlingskommitté fatta beslut om hur det blir med det planerade slutsammandraget i elitserien och superettan om två veckor i Växjö. Med tanke på omständigheterna förefaller ett beslut att slutsammandraget skjuts på framtiden som det enda raka. Det vore också rimligt att kopiera den danska modellen med att ställa in alla SSF-evenemang en månad i taget. Då kan alla planera därefter.

Vad gäller Grenke Chess Classic så ligger den superturneringen fortfarande fast på programmet.

* * * * *


VM-kandidaten Anish Giri på flygplatsen Schipol i Amsterdam.
Foto: Anish Giris Instagram

VM-kandidaten Wang Hao på sin Facebook: ”Jag var beredd att lämna återbud till turneringen, men vårt schackförbund satte press på mig.” Det handlar alltså om kandidatturneringen som börjar i Jekaterinburg på tisdag, och det framgår inte om det är det kinesiska schackförbundet eller Fide som har satt press på honom.

På min dotter Moas födelsedagskalas idag fick jag lära mig två nya sätt att hälsa på varann. Nästan lika kärvänligt som en kram och en smula humoristiskt.