torsdag 26 mars 2020

Kandidatturneringen avbryts

Fide-presidenten Arkadij Dvorkovitj vid invigningsceremonin i Jekaterinburg.
Foto: fide.com

Fide-presidenten Arkadij Dovorkovitj meddelar på Fides webbplats att kandidatturneringen i Jekaterinburg avbryts och återupptas vid ett senare tillfälle:
Ryska regeringen har idag meddelat att från och med den 27 mars 2020 avbryter Ryssland flygtrafiken med andra länder tills vidare.
Fide kan inte fortsätta turneringen utan garantier för spelarnas och funktionärernas säkra och snabba hemkomst. I denna situation och på grundval av paragraf 1.5 i reglerna för kandidatturneringen, har Fide-presidenten beslutat att avbryta turneringen. Den kommer att fortsätta vid en senare tidpunkt: datum meddelas så snart det är möjligt med tanke på den globala Covid-19-pandemin. Som reglerna föreskriver står resultaten av de sju genomförda ronderna fast, och turneringen kommer att återupptas från och med rond 8.
Det viktigaste nu är att VM-kandidaterna, deras medföljare och turneringens funktionärer kommer hem på ett säkert sätt.