måndag 14 juni 2010

Kajs måndagsklur - 10

En av de mest berömda hjälpmatterna någonsin har en svensk komponerat. Visst är det häpnadsväckande att oavsett vilken slags pjäs svart har på a6, så blir det hjälpmatt i två drag på fem olika sätt? En så kallad femling.

Henry Forsberg, Revista Romana de Sah 1936, Första pris


Hjälpmatt i 2 drag

a. diagramställningen
b. STa6
c. SLa6
d. SSa6
e. SBa6

KAJ ENGSTRÖM
kaj.engstrom@edu.lulea.se
Lösningen kommer i morgon.