tisdag 15 juni 2010

Lusten framför allt

En och annan bilaga till styrelseprotokoll kan faktiskt innehålla intressant information om schack på högsta nivå. Efter att ha läst bilaga 3 till protokollet från Dansk Skak Unions styrelsemöte den 2 april 2010 förstår jag bättre varför Magnus Carlsen slutade anlita Garri Kasparov som tränare.

Det är Peter Heine Nielsen som har skrivit bilagan och i den riktar han kritik mot de riktlinjer som danske rikstränaren Lars Bo Hansen satt på pränt. I det dokumentet uppmanas juniorerna bland annat att inte spela blixt i samband med olika tävlingar. Det ska vara ordning och reda. PHN vill å sin sida i stället prioritera lustmomentet. I det sammanhanget pekar han på Carlsen men också på Jon Ludvig Hammer och Nils Grandelius som goda exempel. Jag har gjort ett kort utdrag ur texten och översatt det från danskan:
”Efter samarbetet med Carlsen är jag övertygad om att man kan komma längre genom att stimulera lusten, och att alltid arbeta utifrån varje barns förutsättningar. Det är min uppfattning att de mest framgångsrika talangerna i Norden drivs av glädje och nyfikenhet. Man kunde kanske tro att de skulle klara sig ännu bättre med en mer utstakad vägledning, men jag håller inte med. Att Carlsen är unik och därför kan få alla arbetssätt att verka bra är jag inte blind för. Jag stod med öppen mun när de avslutade samarbetet med Kasparov, som insisterade på att Magnus seriöst skulle analysera hans egna partier som hemuppgift. Men de hade bestämt sig, och man måste naturligtvis ge dem rätt i att inte mycket tyder på att de fattade ett felaktigt beslut. Deras bedömning var att det fanns en risk att Magnus skulle sluta med schack, och det fanns en ovilja att reellt tvinga deras barn till något som han inte hade lust med. Det var inte var värt det, och jag förstår deras poäng. Det finns forskning som visar att avhoppen ökar bland barn som inte känner att deras aktivitet är lustbaserad, och som jag ser det har det varit ett danskt problem att våra talanger lägger av. Varken Hammer eller Grandelius säger sig eller förefaller mig vara markant skolade, utan självlärda med stor entusiasm. Grandelius är i en god miljö i Lund och samarbetar med bl.a. Axel Smith. Men som jag ser det är det mer ett samarbete kring öppningar och ett allmänt schackintresse än ett förhållande tränare/elev. Grandelius är en av världens bästa chockspelare och visade mig en bok i ämnet när jag senast besökte Lund. Jag har också menat att chockspelet var avgjort skadligt, och sa till Carlsen 'att du borde nog sluta spela Fischer Random timmen före rondstart.' Men jag tycker att vi ska förhålla oss till deras succé och lära av den i stället för att bara berätta för våra juniorer att seriositet och resultatfokus är vägen till succé.”
* * * * *

Jo, ny layout på bloggen. Lite smakfullare, tycker jag. Det blir nog finjusteringar den närmaste tiden, men först måste Korrschack nr 2 i väg till tryckeriet. Där återstår också finjusteringar.

* * * *

KAJS MÅNDAGSKLUR. Lösning:
a. 1.Df6 Sc5 2.Db2 Ta4#
b. 1.Tb6 Tb1 2.Tb3 Ta1#
c. 1.Lc4 Se1 2.La2 Sc2#
d. 1.Sc5 Sc1 2.Sa4 Tb3#
e. 1.a5 Tb3+ 2.Ka4 Sc5#